Základní pojmy v rehabilitaci

Aby jste si nepřipadali jako na hodině latiny, pokusím se vám přiblížit alespoň základní pojmy se kterými se na rehabilitaci určitě setkáte.

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ – jsou to techniky, kdy si terapeut nejprve vyšetří místo daného problému a v tom místě obvykle najde omezenou posunlivost jednotlivých vrstev – tkání (kůže – podkoží, podkoží – sval, ale i fascií či svalových úponů). Cílem je protáhnout a obnovit posunlivost tkání vůči sobě ve všech vrstvách. Změna posunlivosti tkání bývá velice často v místě jizvy. Jizvy mohou být aktivní či pasivní. Cílem je, aby jizva na dotek byla nebolestivá, pružná, posunlivá, hladká.

MOBILIZACE – cílem mobilizace je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů končetin i páteře (obnovení kloubní vůle) a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu.

PIR – POSTIZOMETRICKÁ SVALOVÁ RELAXACE – je to technika, která ovlivňuje svalové spasmy a přetížená svalová vlákna, zejména spoušťové body – trigger points. Eliminuje bolest a připravuje svaly na následnou pohybovou aktivitu. Výhodou terapie je, že pacient ji po správném zaškolení může provádět sám na některých svalových skupinách.