Rehabilitace

Léčebná rehabilitace je optimální obnovení porušených funkcí pohybového ústrojí nefarmakologickým způsobem.

Bolí vás záda či klouby? Měli jste úraz nebo máte problémy při sportu? Mají vaše děti vadné držení nebo skoliózu? Chcete zrelaxovat nebo dát se do kondice? Navštivte OK rehabku – nestátní ambulantní rehabilitaci. Terapii provádí vysokoškolsky odborný fyzioterapeut bez lékařského dohledu. Terapie probíhá v příjemném relaxačním prostředí.


KDY VYHLEDAT FYZIOTERAPEUTA ?

Rehabilitace se zaměřuje na širokou oblast zdravotních problémů pohybového ústrojí např.:

  • terapie funkčních poruch pohybového aparátu,
  • terapie vadného držení těla u dětí a dospělých,
  • terapie skolióz a plochých nohou u dětí a dospělých a dalších ortopedických diagnóz,
  • terapie paréz a dalších neurologických diagnóz,
  • součást komplexní terapie u psychosomatických diagnóz,
  • sportovní fyzioterapie.

PROČ CHODIT NA REHABILITACI?

Funkční poruchy pohybového ústrojí mohou být zapříčiněny jednostranným zatěžováním při práci, sportu nebo stavem po úrazu či onemocněních. Poúrazová (distorze, zlomeniny…) a pooperační rehabilitace (ortopedické, chirurgické operace…) léčí přirozenou cestou následky zranění pohybového aparátu a řeší stavy po operacích.


JAK PROBÍHÁ TERAPIE?

Terapie probíhá na základě získané anamnézy (genetického zatížení, aktuálního či již dlouhodobého problému), na základě aspekce = vyšetření pohledem (držení těla ve stoji, při chůzi, stereotypy pohybů…) a palpace = vyšetření pohmatem (svalová tenze, blokáda…). Na základě těchto získaných poznatků o pohybovém aparátu pacienta fyzioterapeut ihned provádí terapii a průběžně si ověřuje reakci pohybového aparátu a pocitového vnímání pacientem na prováděný výkon (mobilizace, protažení, měkké techniky atd.). Délka terapie se odvíjí dle aktuálního stavu cca 30 – 40 min a následně navazuje další terapie až do optimalizace funkcí pohybového aparátu daného pacienta.


CO OČEKÁVAT PŘI TERAPII FYZIOTERAPEUTEM?

Jak již bylo řečeno, cílem terapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového ústrojí. K terapii fyzioterapeut využívá neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad. Terapeut využívá reflexní terapii a nejrůznější ucelené koncepty pohybové a manuální. Terapeut neustále terapii konzultuje s daným klientem/pacientem a neustále hodnotí aktuální stav a reakci léčby.


CÍL A DŮRAZ NA PREVENCI!

Dlouhodobým cílem každého fyzioterapeuta  je naučit pacienty – klienty vnímat své tělo, vnímat svalovou tenzi a pohybové omezení. Zařadit do harmonogramu dne rehabilitační cvičení, během práce či sportu myslet na tzv. školu zad (jak správně zvedat předměty, jak si upravit pracovní plochu, ergonomie pohybu atd.) Naučit se správně dýchat a relaxovat. Před sportovním výkonem se pořádně protáhnout a tím eliminovat úraz (např. ruptura Achilovy šlachy) a zvýšit sportovní výkon (např. lepší nápřah a vzdálenější hod). Po sportu se opět protáhnout, prevence“ zatuhnutí svalů a zakyselení organismu“. K jednostrannému zatížení pohybového ústrojí (např. při tenise, volejbalu) zvolit správné kompenzační cviky. Samozřejmě vše jde ruku v ruce se správným životním stylem a osobní hygienou.