Kineziotaping

V 70. letech vyvinul japonský lékař a chiropraktik Dr. Kenzo Kas metodu kineziotapingu. V 90. letech se technika dostala do Evropy, kde našla uplatnění hlavně ve fyzioterapii a sportovní medicíně.

Kinesiotaping využívá elastické barevné pásky, které neomezují pohyb v oblasti aplikace. Zatejpováním dochází k podpoře cévního a lymfatického systému, kůže, facií, svalů, kloubů a to vede ke snížení bolesti, redukce otoků a snížení svalové únavy.

OŠETŘENÍ KINEZIOTAPEM

Elastická páska (kineziotape) je šetrná ke kůži, nedráždí, je voděodolná, klient či pacient není omezen při své hygieně. Doba aplikace je závislá na indikaci, zpravidla se ponechává po dobu 1 až 4 dnů. Kinesiotaping lze velice dobře využít a zkombinovat s jinými terapeutickými metodami, a tím urychlit postup léčby. Kineziotaping (kineziologické tejpování) je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci.

PROČ KINEZIOTAPE:

Svým velmi šetrným a jemným způsobem – narozdíl od tejpů fixačních – zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému. Dnešní sportovní svět, včetně rehabilitačních a zdravotně regeneračních technik, se bez kineziotapingu již neobejde.

PRO TY CO SE CHTĚJÍ VÍCE ORIENTOVAT:

Techniky které využívá kineziotaping:

  1. Svalová technika – je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.
  2. Ligamentózní technika – je na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigger pointů.
  3. Fasciová technika – tato technika normalizuje svalové napětí.
  4. Lymfatická technika – zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.
  5. Korekce jizev – strečováním okrajů nebo místa, jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní.
  6. Technika mechanické korekce – odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

CENÍK OK REHABKY – KINEZIOLOGICKÝ TAPING

Osvědčilo se mi používat kineziologické tapy – BBtape a Rock tape.Tyto tapy se neodlepují, ale přitom nenechávají velkou vrstvu lepidla na pokožce při jejich odstranění.

Aplikace pásky s instruktáží pacienta či rodinného příslušníka v rámci rehabilitace zdarma+úhrada materiálu
materiál:1cm kineziologického tapu šíře 5cm 2 Kč
materiál:1cm kineziologického tapu šíře 2,5cm 1 Kč
celé balení 5m 250,-Kč