Reflexní terapie

Co je reflexní terapie, co je jejím základem, na jakém principu funguje.

Je to jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají svoje reflexní místo-(reflexní plošku) na chodidlech. Člověk je prapůvodně odkázán na stimulaci od bosé chůze. Hlavně na tom závisí dobré fungování látkové výměny. Kromě mechanického působení nerovností terénu na chodidlo je to také uzemnění, které člověk bytostně potřebuje. Civilizovaný člověk se až velmi často pohybuje pouze v botech. Není vůbec zvláštností, jak je rok dlouhý, že se lidé bosou nohou nedotknou země. Následkem toho vznikají různé civilizační choroby. Reflexologie chodidel je právě náhražkou přírodní stimulace. Existuje velké množství použitelných reflexních displejů kromě chodidel, například ruce, uši, předloktí, podkolení, oči, atd., ale ty už z různých důvodů nejsou tak výhodné. Pro některé případy však mohou posloužit lépe než chodidla. Například mačkání rukou je velmi praktické, protože ruce jsou vždy po ruce.

Obrovskou výhodou reflexní terapie je fakt, že se s ní nedá ublížit, takže ji může dělat prakticky každý, kdo má chuť pomoci svému bližnímu, nebo sám sobě.

Ceník reflexní terapie

40 min 600 Kč