Psychologové/psychosomatik

  • Mgr. Věra Neussar:

Pracuje jako jako školní psycholožka, absolvovala výcviku Somatického prožívání a v OK Rehabka povedu cvičení pro děti, Feuersteinovo instrumentální obohacování a psychologické poradenství.