Psychologové/psychosomatik

  • Mgr. Věra Neusar:

Pracuje jako jako školní psycholožka, jsem ve výcviku Somatického prožívání a v OK Rehabka povedu cvičení pro děti, Feuersteinovo instrumentální obohacování a psychologické poradenství.