Seminář relaxace imaginace

11. 11. 2019

Pořádá:

Odpolední zastavení u rozjímání s vlastním tělem 1. 11. 2019

v 16,00 – 19,30 hod.

vede: Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D. (rodinná terapeutka a koučka s praxí v oblasti relaxačních technik, imaginace a focusingu)

Máte poruchy spánku, problémy s koncentrací či jiné tělesné příznaky stresu a vyčerpání?

Pak je tento seminář určen právě pro vás!     ♥

Naučíte se:

  • metodu autogenního tréninku,

Metodu vypracoval berlínský neurolog prof. J. H. Schulz. Využil jednak některých prvků jogínských, jednak poznatků získaných s používáním hypnózy. Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek.

  • metoda Jacobsonova progresivní relaxace,

Je to relaxační metoda, která intenzivně pracuje s uvolněním svalstva. Stres a napětí nejsou totiž jen duševní stavy – odrážejí se i v tělesné rovině. Tyto emoce ovlivňují fungování vnitřních orgánů (jak ukazuje např. bušení srdce při úleku nebo průjem před důležitou událostí), ale i svalů, které jsou napjaté. Důsledkem jsou pak typicky bolesti zad a hlavy, ale i další nepříjemné projevy. Toto svalové napětí si často ani neuvědomujeme a proto je nejdříve třeba naučit se rozlišovat mezi stavem napětí (tenze) a stavem uvolnění (relaxace).

  • technika FOCUSING

Focusing je technika psychohygieny a psychoterapie vycházející z uvědomování si tělesného ohniska (focusu) prožívání a vedoucí k porozumění jeho prožívaného významu (felt sense) a změně prožívání na základě prožívaného posunu (felt shift).

  • zaměření se na dech a řízené dýchání.

kde: OKrehabka, Březinova 7, Olomouc

cena: 500,-Kč, rezervace: www.rehabkaolomouc.cz (rezervační tlačítko)