Relaxace a imaginaci již od 6,11,2018

21. 10. 2018

OK rehabka pro Vás přichystala skupinové cvičení – Relaxační metody a imaginace .Na cvičení je nutné se rezervovat z důvodů omezené kapacity. Toto cvičení probíhá ve skupince max.počtu 6 osob. Cvičení vede zkušený certifikovaný psycholog. Cvičení probíhá v bloku!!  6týdenní kurz!

Léčivé relaxační metody a imaginace jsou cestou k úzdravě. Jednotlivá hodinová cvičení zahrnují Jacobsonovu svalovou relaxaci, Autogenní trénink, nácvik uvolňovacích relaxací, léčivé imaginace a Focusing…

Toto cvičení je vhodné pro jakékoliv věkové kategorie. Pro lidi v zátěži jak sportovní, tak psychické. Ale i pro lidi, kteří chtějí na sobě pracovat, či jen se naučit relaxovat a odpočívat.

Rezervace:  777 714 774 ( nebudeme-li ihned reagovat máme cvičení či klienty, ozveme se zpět!!)

Kdy:  aktuálně náš web – rozpis cvičení, první kurz 25,9,2018

Pro koho:  všechny věkové kategorie, i rehabilitační omezení

Cena:

  • kurzovné 6 lecí/600Kč

 

Více a podrobněji o cvičení:

Cvičení vede Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D. – rodinná terapeutka a koučka s praxí v oblasti relaxačních technik, imaginace a focusingu

Celý kurz se bude skládat z šesti lekcí, které budou na sebe navazovat

Na začátku se naučíte využívat autogenní trénink, jehož pravidelné provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu

Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský nervový lékař prof. J. H. Schulz. Využil jednak některých prvků jogínských, jednak poznatků získaných s používáním hypnózy.

Provedl rozbor zážitků hypnotizovaných a vypracoval na tomto základě systém fyziologicky podložených cvičení k dosažení takového stavu, který by cvičením umožnil některé výsledky, dosahované v hypnóze. Při autogenním tréninku ovšem již nejde o hypnózu, nýbrž pouze o využití některých podobných psychologických mechanismů.

Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její úcinek.

Další metodou bude Jacobsonova progresivní relaxace

Jacobsonova progresivní relaxace je relaxační metoda, která intenzivně pracuje s uvolněním svalstva. Stres a napětí nejsou totiž jen duševní stavy – odrážejí se i v tělesné rovině. Tyto emoce ovlivňují fungování vnitřních orgánů (jak ukazuje např. bušení srdce při úleku nebo průjem před důležitou událostí), ale i svalů, které jsou napjaté. Důsledkem jsou pak typicky bolesti zad a hlavy, ale i další nepříjemné projevy. Toto svalové napětí si často ani neuvědomujeme a proto je nejdříve třeba naučit se rozlišovat mezi stavem napětí (tenze) a stavem uvolnění (relaxace). Tak například je možné zatnout vší silou ruku v pěst a několik vteřin vydržet v napětí – a přitom si uvědomovat, kde přesně v ruce vzniká napětí a jak je silné. Poté se má ruka naprosto uvolnit a je třeba uvědomit si rozdíl mezi nynějším stavem a předchozím napětím. Nejdřív se takto cvičí relaxování ruky. Následují svaly na hlavě – zejména obličejové svaly (zamračit se – uvolnit, nakrčit nos – uvolnit atp.). Dále se cvičí relaxace šíje, ramen a zad; následuje břicho a hrudník a nakonec bederní část zad a dolní končetiny.

Mezi rozšířené terapeutické metody patří i řízené imaginace, které budou rovněž součástí kurzu

1. Imaginace pomáhá objasňovat strukturu a podstatu problému.

2. Imaginace rozpouští nepříjemné afekty díky opakování.

3. Učí odlišovat mezi realitou a fantazií.

4. Učí vnitřní kontrole nejprve ve fantazii a potom v dopadu na afekty, emoce, reakce a chování.

5. Zvyšuje schopnost rozeznat iracionalitu myšlenek.

6. Činí pacientovo (klientovo) nevědomí vědomým.

Poslední metodu, kterou se díky cvičení naučíte bude FOCUSING

Focusing je technika psychohygieny a psychoterapie vycházející z uvědomování si tělesného ohniska (focusu) prožívání a vedoucí k porozumění jeho prožívaného významu (felt sense) a změně prožívání na základě prožívaného posunu (felt shift).

Vytvořil ji E. Gendlin (Focusing. Portál 2003) na základě svých výzkumů psychoterapie.

„Tak si to tak neber…“ , „…neboj se, to bude dobré…“, „…. nemůžeš se na ně zlobit…“ a podobné věty, jakkoli jsou myšlené dobře, neříkají, jak to má člověk udělat, aby se nebál, nebo aby ho jeho obtíže netrápily. Když se bojím, tak se bojím, když jsem smutný, tak jsem smutný- je to jednoduché. Popíráním pocitů k žádné úlevě nedojde, pocity zůstávají. Je to proto, že pro takové pocity existuje vždy DŮVOD. A tento důvod nemá s morálkou nebo našim chtěním nic společného. Můžu TO jít „rozběhat“, jít na koncert nebo do divadla, s kamarády na sklenku atd. Ale s podstatou obtížných pocitů a tedy i prožíváním se nic nestane. FOCUSING nabízí způsob, jak porozumět zprávě, která je takovými pocity nesena. To má za následek, že více cítíme, co cítíme, jsme sami se sebou v kontaktu a to nám umožňuje být sami sebou.

A samozřejmě se během celého kurzu budeme soustředit na dech a řízené dýchání..