Feuersteinova metoda již od 8,11,2018!!

21. 10. 2018

OK rehabka pro Vás přichystala skupinové cvičení pro děti. Na cvičení je nutné se rezervovat z důvodů omezené kapacity. Toto cvičení probíhá ve skupince max.počtu 6 osob.Cvičení vede zkušený certifikovaný psycholog.

děti hra a učení

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Rezervace:  777 714 774 (nebudeme-li ihned reagovat máme cvičení či klienty, ozveme se zpět!!)

Kdy:  aktuálně náš web – rozpis cvičení

Pro koho: pro děti

Cena:

  • 1lekce/110Kč