Psychologové/psychosomatik

  • Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D

Rodinná terapeutka a koučka s praxí v oblasti relaxačních technik, imaginace a focusingu. Mgr.Kateřina Lerchová, Ph.D., matka tří dětí- vystudovala jsem historii a psychologii na FF UP Olomouc. Deset let jsem působila na Univerzitě Palackého jako odborný asistent, dnes pracuji jako školní psycholog na ZŠ Horka nad Moravou a vedu soukromou psychoterapeutickou praxi. Zabývám se sociálně-emočním učením, psychosomatikou a prací s tělem. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Integrované psychoterapii a dokončuji výcvik Koučink a supervize v SF orientované psychoterapii.

Co by druzí do mně neřekli? Že ráda vařím.

 

  • Mgr. Věra Neusar:

Pracuje jako jako školní psycholožka, jsem ve výcviku Somatického prožívání a v OK Rehabka povedu cvičení pro děti, Feuersteinovo instrumentální obohacování a psychologické poradenství.