Fyzioterapeuti

  • Mgr. Konečná Kateřina

Studium:

UPOL, FTK – obor Fyzioterapie, magisterské studium  1998-2003

Zaměstnání:

Rehabilitační a ortopedické centrum Shape, Olomouc, 2016

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systémuměkké a mobilizační techniky (Poděbradský, 2002)

Terapie gastroezofageálního reflexu jícnu a dalších poruch jícnu (Bitnar, 2016)

Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (Bajerová, 2014)

Vystudovavala na UP katedra FTK…….v úpravách

  • Mgr. Petra Hartmannová 

Studium:

UPOL, FTK – obor Fyzioterapie, magisterské studium 2010 – 2014

 

Zaměstnání:

Rehabilitační a ortopedické centrum Shape, Olomouc, 2016 – doposud

Endala – medicína 21. století, Praha – terapeut s přístrojem Human Tecar 2013 – 2015

Rehabilitační a ortopedické centrum Shape, Olomouc 2012 – 2013

Odborné kurzy:

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – úroveň A, B, C (2017 – 2018)

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systémuměkké a mobilizační techniky (Poděbradský, 2016)

Vztah mezi dechovými pohyby a posturou (Čumpelík, 2016)

Komplexní terapie pletence ramenního (Bitnar, 2015)

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Bitnar, 2015)

Cvičení u skolióz (Brádková, 2015)

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (Volejníková, 2014)

Aktivní segmentální centrace – dynamická stabilizace (Švejcar, 2014)

Terapie gastroezofageálního reflexu jícnu a dalších poruch jícnu (Bitnar, 2014)

Bosu Rehab (Brádková, 2012)

Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (Bajerová, 2012)

Baňkování (Šrotíř, 2012)

Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie (2014)

Konference:

DNS kongres s mezinárodní účastí – medicína pohybového systému ve sportu (2018)Ortoreha – orotpedické  a rehabilitační postupy při léčbě onemocnění hlezenního kloubu a nohy (2017)

  • Bc. Kateřina Staňková

Studium:

Navazující magisterské studium fyzioterapie (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci) 2018 – do současnosti

Bakalářské studium fyzioterapie (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci) 2014-2018

Studium fyzioterapie Avans University of Applied Sciences (Nizozemí) 2017

Odborné kurzy:

Kurz Kineziotaping 2017

Kurz SM systém I.+II. 2015

Rekvalifikační kurz sportovní masér 2015

Kurz funkční stabilizace a mobilizace páteře.2015
Kurz rekvalifikační – první pomoci
  • Bc.Michaela Mrázová

Pracovní zkušenosti:

7/2017 -9/2017 Clínica Cobián: la Clínica de la Mujer y el Niño (Španělsko)- zahraniční stáž (fyzioterapie pánevního dna)

Centrum komplexní péče Roseta s.r.o.- odborná praxe

PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.

Odborná praxe: Lázně Teplice v Čechách a.s a  Nemocnice Teplice, o.z.

Vzdělání
2018 – 2020
Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury
Stav studia: Stále studuji
Úroveň vzdělání: Vysokoškolské
Fyzioterapie
2014 – 2018
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Fakulta zdravotnických studií
Stav studia: Studium řádně ukončené
Úroveň vzdělání: Bakalářské Fyzioterapie
Dovednosti a znalosti
2016 – Certifikát
Terapeutické využití kinesio tapu
2016 – Studentská pedagogická síla
Vedení skupinového cvičení – těhotenské cvičení
2016 – Studentská pedagogická síla
Vedení skupinového cvičení – dysfunkce pánevního dna
Mimořádné ocenění
Nejkvalitnější bakalářská práce roku 2017/2018
Téma bakalářské práce
Využití fyzioterapie u ženské funkční sterility